Visie

Steun.
Als mens ervaar ik het afscheid van een dierbare als een verdrietig moment.
Als fotograaf zie ik juist de schoonheid van de steun die mensen bij elkaar vinden. Het vasthouden van elkaar. De arm om iemand heen. De blikken die uitgewisseld worden.
En zeker ook steun door een ontwapenende glimlach bij die ene mooie herinnering aan de dierbare.

Betekenis.
De foto’s kunnen van waardevolle betekenis zijn. De beelden kunnen, zodra men daaraan toe is, een bijdrage leveren in het verwerkingsproces. Of spelen een belangrijke rol voor hen die niet bij het afscheid aanwezig konden zijn.

Persoonlijk
Het afscheid nemen van een geliefde is een bijzonder emotionele gebeurtenis. In mijn fotografie zal ik rekening houden met de kwetsbaarheid van de emoties. Ik zal in de beelden een balans aanbrengen van enerzijds de aanwezigheid van het verdriet en anderzijds de waardevolle steun en nabijheid van aanwezigen. Tevens zal ik mij als fotograaf richten op die kleine elementen die het afscheid persoonlijk maken. Hierdoor weet ik op respectvolle wijze het karakter van het afscheid voor u in beeld te brengen.

Stilte.
Ik zal mij als fotograaf zeer onopvallend verplaatsten, waarbij ik tevens gebruik maak van een volledig geluidloze* camera. Hierdoor behouden u en de andere aanwezigen de volledige beleving van het afscheid.

*in sommige kunstlichtsituaties zal dit niet mogelijk zijn. Dit zal vooraf gecommuniceerd worden.